This website uses cookies to ensure you the best possible experience. If you continue to use this site, you are accepting the use of cookies.

×

Miljö

Euro Poultry imports and delivers chilled and frozen food products to distributors within the foodservice and retail sectors, as well as the food industry in Europe. Our service is to be the storage and market leader in the world of poultry products, which is why we only burden the environment to some extent. Indirectly we are a company that, by virtue of our significant import, influences the environment through producers, shippers and distribution centres.

Therefore, we consider environmental issues as an extremely important parameter, which will help to strengthen Euro Poultry’s image with business partners – present and future – and ensure that Euro Poultry will continue to be considered a professional and serious food importer within the industry.

Som leverantör till Euro Poultry kräver vi:

 • Att leverantören har en miljö, arbetsmiljö och säkerhetspolicy

 • Att leverantören följer lagar och myndighetskrav inom miljöområdet.

 • Att leverantören strävar mot en miljövänlig produktions, transport och förvarings strategi.

 • Att leverantören minimerar användandet av förbrukningsmaterial, råvaror och energi. Där det är möjligt skall det återvinnas, och spillvatten skall renas.

 • Att leverantören löpande förbättrar och förebygger förorening.

 • Att leverantören minimerar avfallssmängden.
 • Att leverantören samarbetar med myndigheter, organisationer och oss om förnuftig miljömässig påverkan av omgivningen.
 • Att leverantören rutinmässigt ser över miljöpåverkande dagliga aktiviteter.
 • Att leverantören övervakar att medarbetarna agerar enligt miljöpolicyn.
 • Att leverantören involverar medarbetarna i miljöarbetet och informerar om policy och miljöplan till dem.
 • Att leverantören tar miljöhänsyn vid investeringar
 • Att leverantören reviderar målsättningen med hänsyn till de faktorer som kan påverka miljöpolicyn
 • Att leverantören upprätthåller god kontroll samt underhåller produktions, transport och kylanläggningar i den mån att föroreningar från dessa undviks och förebyggs.

Inom Euro poultry arbetar vi ständigt för:

 • Att vara miljömedvetna på alla upptänkliga områden

 • Att ta miljöhänsyn vid inköp av drifts material

 • Att verka för ett minimum av transport av varor

 • Att involvera våra medarbetare i miljöpolicyn

 • Att sörja för att allt driftsmaterial regelmässigt underhålles och servas, för att således undvika utsläpp och en negativ miljöpåverkan