Ny standard ska skapa ännu bättre levnadsförhållande för kycklingar 


Hos Euro Poultry värderar vi kvalitet och djurens välbefinnande allra högst. Därför är vi glada för att vi nu kan stödja European Chicken Commitment (ECC), som är en ny standard som ska förbättra djurens välbefinnande bland produktionskycklingar.

ECC-standarden fungerar som ett samarbete mellan företag, produktioner och djurrättsförreningar. Standarden innehåller totalt sex kriterier som ska säkra bättre levnadsförhållanden för produktionskycklingar runt om i världen.

Hos Euro Poultry är vi mycket glada över det nya ECC-initiativet som också går hand i hand med vår egen CSR-policy.

Vi förpliktigar oss därmed till att kunna leverera kycklingprodukter som uppfyller de fastställa kriterierna – givet att efterfrågan är tillräckligt hög.

ECC-standarden, som bland annat ger mer plats till kycklingarna, passar redan bra in på de höga krav vi redan ställer till våra producenter.