This website uses cookies to ensure you the best possible experience. If you continue to use this site, you are accepting the use of cookies.

×

 

Ny standard ska skapa ännu bättre levnadsförhållande för kycklingar 


Hos Euro Poultry värderar vi kvalitet och djurens välbefinnande allra högst. Därför är vi glada för att vi nu kan stödja European Chicken Commitment (ECC), som är en ny standard som ska förbättra djurens välbefinnande bland produktionskycklingar.

ECC-standarden fungerar som ett samarbete mellan företag, produktioner och djurrättsförreningar. Standarden innehåller totalt sex kriterier som ska säkra bättre levnadsförhållanden för produktionskycklingar runt om i världen.

Hos Euro Poultry är vi mycket glada över det nya ECC-initiativet som också går hand i hand med vår egen CSR-policy.

Vi förpliktigar oss därmed till att kunna leverera kycklingprodukter som uppfyller de fastställa kriterierna innan 2026 – givet att efterfrågan är tillräckligt hög.

ECC-standarden, som bland annat ger mer plats till kycklingarna, passar redan bra in på de höga krav vi redan ställer till våra producenter. Därför förväntar vi oss att kunna uppfylla ECC-standarderna före 2026 – och kunna leverera till alla de länder vi är verksamma i.

Vi vill naturligtvis hålla dig uppdaterad om när vi officiellt kan erbjuda dig kycklingprodukter som lever upp till ECC-standarden.