CSR

Ett av kärnvärdena hos Euro Poultry är att vi ställer krav. På oss själva, på varandra och på våra producenter. Och när det gäller att ta hand om vår planet, och alla de som bor här, tar vi ett medansvar.

Därför har vi tagit fram en CSR-strategi. Med utgångspunkt i FN:s 17 världsmål för hållbar utveckling har vi valt ut totalt tre världsmål där vi tror att vi kan göra en positiv skillnad.

Nedan får du en kort översikt över de tre världsmålen och de åtgärder vi gör. I vår CSR-Rapport kan du läsa den fullständiga versionen.

Världsmål 3: Hälsa och välbefinnande

 

 • Huvuddelen av vårt sortiment är Nyckelhålsmärkt. Det är kundens garanti för att produkterna bidrar till en hälsosam och varierad kost.

 • Antibiotikaresistenta bakterier är ett högprioriterat folkhälsoproblem som dödar 25 000 européer varje år. Därför erbjuder vi produkter från fågel som fötts upp utan antibiotika.

 • Internt på Euro Poultry har vi lanserat en rad åtgärder för att se till att alla våra medarbetare trivs i vardagen.
Människor från European Foodbank som tar emot lådor med Top Table kyckling

Världsmål 12: Hållbar produktion och konsumtion

 

 • I vår Code of Conduct har vi tagit ställning till allt som kan ha betydelse när det gäller hållbarhet, djurens välbefinnande, arbetsvillkor och livsmedelssäkerhet. Det ger dig trygghet i den stressade vardagen.

 • Gränser är inga hinder för kvalitet. Vi handlar därför gärna med utvecklingsländer som lever upp till vår uppförandekod. På så sätt bidrar vi till att säkra arbetstillfällen, höja levnadsstandarden och förbättra ekonomin i dessa utvecklingsländer.

 • Vi tänker alltid på att minska matsvinnet när vi utvecklar produkter och förpackningar. Det är bland annat därför du hittar blixtlås i många av våra Top Table-påsar.

 • Vi samarbetar med European Foodbank som bekämpar matsvinn och matfattigdom i Europa. Detta gör vi genom att donera överskottsvaror som levereras till socialt missgynnade barn, ungdomar och vuxna.
Kyckling på jorden

Världsmål 13: Bekämpa klimatförändringarna

 

 • När det gäller kött är fågel betydligt vänligare mot klimatet än oxe, gris och lamm. Så, genom att varje dag göra detta köttprotein attraktivt för de som skapar Europas menyer bidrar vi till att minska CO2-utsläppen i världen.

 • Vi tar ett hållbarhetsansvar för användningen av palmolja. I vårt sortiment har vi bara en handfull produkter med palmolja, och de är alla RSPO-certifierade. Det står för Roundtable of Sustainable Palm Oil – en organisation som vi också är medlem i.

 • Plast är ett hot mot vårt klimat – både på land och till sjöss. Det är därför vi deltar i den årliga World Cleanup Day (Håll Sverige rent-dagen), då vi samlar in plast och skapar uppmärksamhet kring minskningen av plast.

 • Internt strävar vi också efter att vara "gröna" i tanke och handling. Det gör vi bland annat genom att minska antalet transporter, optimera frakt och genom att avfallssortera på rätt sätt. Vi arbetar också på att genomföra all tryckproduktion för marknadsföring på hållbart material.

Få vår CSR-rapport

Nu har du fått en kort överblick över några av de CSR-områden och åtgärder som vi på Euro Poultry arbetar med. Du kan läsa mer om de olika punkterna och få full överblick i vår CSR-Rapport.

Om du har ytterligare frågor om vår CSR-strategi, eller om du har förslag på andra åtgärder som vi bör stödja, är du alltid välkommen att Kontakta oss.

Du kan också följa oss på sociala medier där vi regelbundet kommer med uppdateringar från våra olika CSR-initiativ.