MVO

Euro Poultry importeert gekoeld en bevroren voedsel dat wordt doorgeleverd aan zowel distributeurs binnen de foodservice en retail sector, maar ook aan de industrie binnen Europa.

Als Europoultry verlangen wij het volgende van onze leveranciers:

 • Dat de leverancier een milieu-, gezondheids- en veilgheidsbeleid heeft.

 • Dat de leverancier voldoet aan de wetten en reguleringen op het gebied van milieubescherming.

 • Dat de leverancier streeft naar productie methoden, transport en vormen van opslag die milieuvriendelijk zijn.

 • Dat de leverancier het gebruik van grondstoffen, hulpstoffen en energie minimaliseert waar mogelijk, en waar mogelijk afvalwater en andere afvalproducten recyceld.

 • Dat de leverancier continue iedere vorm van milieuvervuiling tegengaat.

 • Dat de leverencier de hoeveelheid afval, in welke vorm dan ook, reduceert.

 • Dat de leverancier samenwerkt met de autoriteiten, desbetreffende organisaties en Europoultry om de impact van het totale productieproces op het milieu te minimaliseren.

 • Dat de leverancier regelmatig het invloed van het totale productieproces vastlegt in een milieurapportage.

 • Dat de leverancier erop toeziet dat zijn werknemers handelen op een verantwoordelijke wijze die overeenkomt met de vastgestelde milieubeschermingsmaatregelen.

 • Dat de leverancier zijn werknemers betrekt bij het beleid omtrent de bescherming van het milieu en tevens het te volgen beleid en de concrete beheersmaatregelen communiceert naar zijn werknemers.

 • Dat de leverancier milieuaspecten meeneemt in zijn overwegingen bij nieuwe investeringen.

 • Dat de leveranicer zijn doelen regelmatig bijstelt op het gebied van milieubescherming.

 • Dat de leverancier de nodige inspecties en onderhoud volgens een vast schema uitvoert om ervoor te zorgen dat de productie en het vervoer in optimale staat worden uitgevoerd en koelsystemen in goede staat blijven, zodat overbodige emissies bij de diverse faciliteiten vermeden worden.

Als firma willen we doorlopend werken om:

 • Milieubewust te zijn op alle mogelijke gebieden.

 • Milieu aspecten mee te wegen bij de aanschaf van goederen en diensten.

 • Het transport van goederen zo milieuvriendelijk te doen plaatsvinden.

 • Onze werknemers te betrekken bij het beleid aangaande milieubeschermingsmaatregelen.