Ympäristöpolitiikka

Euro Poultry tuo ja toimittaa jäähdytettyjä ja pakastettuja elintarvikkeita ammattikeittiöiden ja vähittäiskaupan jakelijoille sekä elintarviketeollisuudelle Euroopassa. Haluamme olla markkinajohtaja siipikarjatuotteiden varastoinnin alalla, minkä vuoksi pyrimme kuormittamaan ympäristöä vain kohtuullisesti. Koska tuonti on merkittävä osa toimintaamme, yrityksemme vaikuttaa ympäristöön muun muassa tuottajien, tavaranlähettäjien ja jakelukeskusten kautta.

Ympäristöasiat ovat meille erityisen tärkeitä. Niiden painottaminen auttaa vahvistamaan Euro Poultryn imagoa sekä nykyisten että tulevien yhteistyökumppaneidemme silmissä ja varmistamaan, että Euro Poultrya pidetään jatkossakin ammattimaisena ja luotettavana tuontiyrityksenä elintarvikealalla.

Vaatimuksemme Euro Poultryn toimittajille:

 • Toimittajalla on oltava ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspolitiikka.

 • Toimittajan on noudatettava ympäristönsuojelulakeja ja -määräyksiä.

 • Toimittajan on pyrittävä noudattamaan ympäristöystävällistä tuotanto-, kuljetus- ja varastointistrategiaa.

 • Toimittajan on minimoitava kaikkien materiaalien, raaka-aineiden ja energian kulutus. Materiaalien kierrätyksestä ja jätevesien käsittelystä on huolehdittava aina, kun se on mahdollista.

 • Toimittajan on jatkuvasti vähennettävä ja ehkäistävä saasteiden syntymistä.

 • Toimittajan on vähennettävä jätteiden määrää.

 • Toimittajan on tehtävä yhteistyötä viranomaisten, eri organisaatioiden sekä yrityksemme kanssa varmistuakseen siitä, että sen tuottama ympäristövaikutus on kohtuullinen.

 • Toimittajan on käytävä säännöllisesti läpi päivittäisen toimintansa ympäristövaikutukset.

 • Toimittajan on valvottava, että kaikki sen työntekijät noudattavat ympäristövastuullisia toimintatapoja.

 • Toimittajan on sitoutettava myös työntekijänsä ympäristöasioiden vastuulliseen hoitoon sekä tiedotettava niitä koskevista politiikoista ja suunnitelmista.

 • Toimittajan on otettava huomioon ympäristönäkökohdat päättäessään investoinneistaan.

 • Toimittajan on tarkistettava tavoitteitaan ottaen huomioon ympäristöön vaikuttavat tekijät.

 • Toimittajan on huolehdittava asianmukaisista tarkistuksista ja huoltotoimenpiteistä, jotta tuotanto-, kuljetus- ja jäähdytysjärjestelmät pysyvät hyvässä kunnossa ja vältytään turhilta päästöiltä.

   

Yrityksenä haluamme tehdä työtä sen eteen

 • Että toimimme ympäristövastuullisesti kaikilla liiketoimintamme osa-alueilla.

 • Että otamme ympäristönäkökohdat huomioon työvälineiden hankinnassa.

 • Että kuljetamme tavaroita mahdollisimman vähän.

 • Että sitoutamme työntekijämme ympäristöasioiden vastuulliseen hoitoon ja ympäristöpolitiikkaamme.

 • Että huolehdimme kaikkien laitteittemme säännöllisestä huollosta.