Miljøpolitik 

Euro Poultry importerer og leverer kølede og dybfrosne fødevarer til distributører indenfor foodservice- og detail sektoren, samt fødevareindustrien i Europa. Vores service består i at være lager- og markedsførende inden for alverdens fjerkræprodukter, hvorfor vi kun i nogen grad direkte er med til at belaste miljøet. Indirekte er vi en virksomhed, som i kraft af vores betydelige import, er med til at påvirke miljøet gennem producenter, transportører og lagerhoteller.

Derfor anser vi miljøforhold for et særdeles vigtigt parameter, der skal være med til at styrke Euro Poultrys image over for samarbejdspartnere – nuværende og kommende – samt, at Euro Poultry fortsat vil være at betragte som en professionel og seriøs fødevareimportør inden for branchen.

Som leverandør til Euro Poultry kræver vi:

 • At leverandøren har en miljø-, sundheds- og sikkerhedspolitik.
 • At leverandøren overholder lovgivningen og myndighedskrav til miljøområdet.
 • At leverandøren stræber imod en miljøvenlig produktions-, transport- og opbevaringsvenlig strategi.
 • At leverandøren minimerer forbrug af alle materialer, råvarer og energi. Hvor det er muligt vil genanvendelse af materialer og rensning af spildevand finde sted.
 • At leverandøren løbende forbedrer og forebygger forurening.
 • At leverandøren nedsætter affaldsmængden.
 • At leverandøren samarbejder med myndigheder, organisationer og os om en fornuftig miljømæssig påvirkning af omgivelserne.
 • At leverandøren regelmæssigt gennemgår de miljømæssige påvirkninger af de daglige aktiviteter.
 • At leverandøren overvåger, at medarbejderne handler miljømæssigt forsvarligt.
 • At leverandøren inddrager medarbejderne i miljøforhold og meddeler politikker og planer til disse.
 • At leverandøren tager miljøforhold i betragtning ved beslutning om investeringer.
 •  At leverandøren reviderer målsætningen under hensyntagen til de faktorer, der påvirker miljøforholdene.
 • At leverandøren ved passende eftersyn og vedligeholdelse søger at sikre, at produktions-, transport og køleanlæg til stadighed under anvendelse holdes i forsvarlig stand således udslip fra diverse driftsanlæg forebygges.

Som virksomhed vil vi til stadighed arbejde for:

 • At være miljøbevidst på alle tænkelige områder.
 • At tage miljøforhold i betragtning ved indkøb af driftsmateriel.
 • At arbejde for mindst mulig transport af varer.
 • At inddrage vores medarbejdere i miljøforhold og politikker til disse.
 • At sørge for at alt driftsmateriel regelmæssigt vedligeholdes.